Cimnastikte Bebeklik

Cimnastik Hareketleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

-Eğer mümkünse her gün 5-10 dakika alıştırma yapılmalıdır.

-Banyodan veya uykudan önce bebeğin neşeli olduğu saatlerde hareketlerin yaptırılması uygundur.

-Hareketler, üzerine bir banyo havlusu veya battaniye serilmiş düzgün bir zemin üzerinde yaptırılabilir.

-Cimnastik hareketlerini bebeğin çıplak olarak veya çok esnek bir giysi ile yapmasını sağlayınız. Ancak bu durumda oda ısısının 22 C altına düşmemesine dikkat ediniz.

– Önce ilk 4 alıştırma ile başlayınız. 14 gün boyunca bu hareketleri günde 4 kez veya daha sık tekrar ediniz.

– Bu hareketleri hiçbir zaman bebeği zorlayarak yaptırmayınız. Bu saatler bebeğin, hoşlandığı, Zevk aldığı saatler olmalıdır.

2-6 AYLARDA BEBEK JİMNASTİĞİ

– Bebeği sırtüstü yatırınız. Yatırdıktan sonra, bebeğin, elleri ile sizin başparmağınızı tutmasını sağlayınız. Bu sırada kendi parmaklarınızı da onun bileklerini kavrayacak şekilde tutunuz. Bebeğin kollarını önce sağ, sonra sol kol olmak üzere tek tek ve yavaş, yavaş geriye, yukarıya doğru kaldırınız ve tekrar vücudunun yanına getiriniz. Eğer kollar karşılıklı uyum içinde olmazsa bu hareket biraz zor olabilir.

– Bebeği yüzükoyun yatırınız. Baş kısmı Size dönük ve baş parmağınız bebeğin avucunun içinde olarak bileklerinden kavrayınız. Yavaş yavaş ve ilk kaldırış. Çok az olmak üzere kaldırınız. Daha sonraki kaldırışlarda bebeğin kasları ve başı kendi isteği ve hareketi doğrultusunda ve yetişkinin yardımı ile kalkacaktır.

– Bebek, ayakları yetişkine doğru ve sırtüstü yatırılır. Ayak bileklerini başparmağınız üstte olacak şekilde kavrayınız. Bileklerden, dizleri bükerek vücuda doğru itiniz. Tekrar karından bükerek vücuda doğru itiniz, tekrar karından eski yerine çekiniz. Burada iki bacağın aynı hizada olmasına ve bebeğin henüz küçük olması nedeni ile hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Bu hareketleri tek bacağı sıra ile bükerek devam ettiriniz.

– Bebeği sırtüstü yatırınız. Baş parmaklarınızı onun avuç içine vererek bileklerinden kavrayınız. Kollarını, vücudunun diğer tarafına gelecek şekilde karşı tarafa hareket ettiriniz. Örn. Sıra ile sağ kol, sol tarafa, sol kol sağ tarafa değdirilir. Bu hareket bebeğe büyük bir haz verir.

– Bebeği sırtüstü yatırınız. Baş parmaklarınızı onun avucunun içine vererek, bileklerinden kavrayınız. Kollarını gögsünün üzerinde çapraz olarak birleştiriniz. Bu hareketi ritmik bir şekilde tekrar ettiriniz.

– Bebeği yüzükoyun yatırınız. Ellerinizle karın ve göğsünden yavaşça kaldırınız. Bebeğin kolları serbest kalacak şekilde bebeğinizi kollarınızla taşıyabilirsiniz. Bu hareketin amacı bebeğin karın ve kol kaslarının gelişmesidir.

– Bebeği sırtüstü yatırınız. Dizlerinin altından kavrayınız. Bebeği yavaşça kendi vücudu etrafında dönebilecek şekilde bacaklarından hareket ettiriniz. Bebeği döndürürken, düşmemesi için dikkat ediniz. Bu hareketle bebek kendi karnı ile sırtından ve yetişkinin bebeğin bacaklarına uyguladığı hareketten de kuvvet alır.Sadece annenin verdiği kuvvetle yapılırsa sakıncalıdır.

– Bebeği yüzükoyun yatırarak bir elle kasıktan diğer elinizle gögsünden tutunuz. Bebeği siz kendiniz az bir yardımla ve kendi kollarının yardımı ile kendisini yukarıya kaldırabilir.

7-22 AYLARDA BEBEK CİMNASTİĞİ

– Bebeği sırtüstü yere yatırınız. Ayakları Tarafından yere diz çökünüz. Bebeği ayak bileklerinden kavrayarak yavaş yavaş bebek boşlukta kalana kadar yukarıya doğru kaldırınız. Kısa bir süre asık durduktan sonra bebeği, tekrar eski durumuna getiriniz. Kısa bir dinlenmeden sonra hareketi tekrar ettiriniz.

– Bebeği elleri üzerinde yüzükoyun yere yatırınız. Bebeğin elleri yerde olmak üzere dizleri ve baldırlarından tutarak yerden kaldırınız. Çok hafif iterek bebeği elleri üzerinde yürümeye teşvik ediriniz. Bu hareketler önce bebeğin birkaç kol hareketi ile ulaşabileceği bir mesafeye oyuncak konarak yaptırılır. Bu şekilde bebeğin hareket yönü istenen tarafa doğru sağlanmış olur. Bu oyuncağın rolü, bebeği teşvik etmesidir.

– Bebeği yere oturtup yanında ayakta veya diz Üzerinde durunuz. Başparmağınız bebeğin avucunda olacak şekilde bileklerinden kavrayıp yukarıya doğru kaldırınız. Bebeği öne ve arkaya doğru sağa sola doğru sallayınız. Bu hareket bebeğe düzgün bir vücut tutuşu (postür) sağlayacaktır.

Bu hareketleri başlangıç düzeyinde koltuk altından tutarak yaptırabilirsiniz.

– Bebeği sırtüstü yatırıp, başı tarafından yere diz çökünüz bebeği dizlerinden ve bacaklarından kavrayarak vücudu yerden tam kalkmayacak şekilde kaldırınız. Tekrar eski şekilde yatırınız. Ve hareketi tekrar ettiriniz.Not: Bebeği kesinlikle yerden kaldırmayınız. Bebek kendi vücudunu kendi hareket ettirecek şekilde olmalıdır.

– Dizleriniz üzerinde yere oturunuz. Bebeği, tam karşınızda ayakta durur pozisyonda ellerinden tutunuz. Daha sonra geriye yaslanarak, bebeğin vücudunuzun üzerinde adım atmasını sağlayınız. Bebek omuzunuza kadar çıkabilir.

– Bebeği , karnının üzerinde tutunuz ve yukarıya doğru yavaşça kaldırınız. Bu hareketi ritmik bir şekilde tekrarlayınız. 2. YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ BEBEKLERİN CİMNASTİK EĞİTİM

– Evde tırmanacak bir şeylerin olması bebeğe bir heyecan verir. Bebeğe tehlikesizce tırmanabileceği bir eşya verdikten sonra, tırmanması için teşvik ediniz. Önce tutunacak ve tırmanacak yerleri gösteriniz. Tırmanırken, başarılı olması için, destekleyiniz. Tırmanma bittikten sonra başlangıç yerine getiriniz.Bunu bir oyun gibi tekrar ediniz.

– Yüzükoyun yere uzanınız. Bebeğiniz kısa sürede nasıl cimnastik yapacağınızı anlayacak ve sırtınızda yerini alacaktır. Siz yavaş bir şekilde, elleriniz yerde iken dizlerinizin üzerinde kalkınız. Bebeğiniz düşmemek için tutması gerektiğini kavrayacak ve sizi tutacaktır. Eğer bir at veya at üzerinde bir binicinin hızla, gittiğini görmüş ise size hızla, gittiğini görmüş ise size hızlı gibi sözler söyleyecektir. Bu etkinlik bebeğinizin çok hoşuna gidecektir.

– En çok sevilen oyun araçlarından birisi toptur. Topu olan bir bebek her zaman çevresindeki Yetişkinlerden kendisine oyun arkadaşı olmalarını ister. Bebekle karşılıklı oturup top atma, top tekmeleme oyunlarını oynayınız.

Bu etkinlik bebeğe koordineli atma ve düzenli hareket etme becerisini kazandırır. Topun yumuşak olmasına dikkat edilmeli.