Cimnastik Çeşitleri

                                                                        

 

 

 

 

ARTİSTİK CİMNASTİK

Artistik Cimnastiğin ülkemizdeki eski adı Aletli cimnastiktir. Sanatsal ya da sanat cimnastiği anlamına gelir. Erkekler 6 alette yarışır

1- Yer 2- Kulplu beygir 3- Halka 4- Atlama beygiri 5- Paralel 6- Barfiks Bayanlar

Bayanlar 5 alette yarışır.

1- Atlama beygiri 2- Kız paraleli 3- Denge 4- Yer 5- Asimetrik Paralel

RİTMİK CİMNASTİK

Ritmik Cimnastik İsveç kökenli bir spordur. Oyunculuk bale müzik ve pandomin ile birlikte yapılır Sadece bayanların yaptığı bir branştır. 1983’te Olimpiyatlara dahil edilen Ritmik Cimnastiğin kendine özgü kuralları ve puanlama sistemi vardır. Türkiye’de 1982 yılında başlayan Ritmik Cimnastik, bir yarışma dalı olarak yenidir. Yalnız bayanların yarıştığı artistik cimnastikte aletler sabit olmasına karşın, ritmik cimnastikte taşınabilir aletler kullanılmaktadır. Bunlar; çember, top, kurdele, ip, lobuttur. Her yıl bunların bir tanesinin kullanımı iptal edilir.

GENEL CİMNASTİK

Şu anda gösteri amaçlı yapılmakta olan bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir. Genel cimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giyisileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içerisinde dans, çeşitli cimnastik hareketleri olan, hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan bir grup cimnastiğidir. Gruplar yalnız bay, yalnız bayan olabileceği gibi, karma da olabilir. Her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır. Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir. Serbest hareket ler, cimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar.

Erkekler:

a-Yer Hareketleri: Halı yada özel plastik bir madde ile kaplanmış 12 x12 m’lik bir alanda yapılır. Hareket serisi en az 50, enç çok 70 sn’dir. Hareketler bütün zemine yayılmak zorundadır ve uyum içinde olmalıdır.

b- Atlama Beygiri: 1,35 m yükseklikte, 1,60 m uzunlukta bir alettir. Atlayışta yükseliş sağlamak amacıyla sıçrama tahtası kullanılır.

1- Erkekler (Uzun beygirden)

2- Bayanlar (Yan beygirden) atlar.

Koşu pistinin boyu 20 m’yi geçmez.

c- Paralel: Yerden 1.75 m yükseklikte, genişliği isteğe göre ayarlanabilen, birbirine paralel esnek iki çubuktan (bar) oluşur.

d- Kulplu Beygir: Atlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerinde iki kulp vardır. Kulplar 41-44 cm mesafededir. Kulpların üstünün yerden yüksekliği 1.22 m’dir.

e- Halka: Yukarıdan sarken tellere asılı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbesçte sallanan iki halkadan oluşur. Cimnastikte en fazla kuvvet gerektiren branştır.

f- Barfiks: Çelikten yapılmış olup, yerden 2.55 m yükseklikte direkler üzerinde yerleştirilmiş, 2.40 m uzunluğunda bir bardan oluşur.

Bayanlar:

1- Atlama Beygiri: Yerden yüksekliği 1.10 m’dir. Erkeklerin aksine yan olarak kullanılır. Yarışma 1 A Zorunlu Seridir ve bir atlayış yapılır. Yarışma 1 B Serbest seridir ve iki atlayış yapılır.

2- Paralel : 2.40 m uzunlukta birbirlerine paralel barlardan oluşur. Bunlardan alt bar 155 -160 cm, üst bar 225-235 cm, bar açıklığı ise 90- 140 cm arasındadır. Paralel serisi, en az 10 değer bölümü, en az üç bar değişikliği, en az bir yön değişikliği içerir.

3- Denge: Yerden yüksekliği 1.10 m, uzunluğu 5 m genişliği 10 cm’dir. Seri süresi 1.10’dan az, 1.30 sn’den fazla olamaz.

4- Yer: 12 x12 m’lik yer minderinde yapılır. Seri süresi 1.10’dan az 1.30 sn’den çok olamaz